Vijesti , Okeanija ,

Australija požuruje prepoznavanje Bitcoina kao regularne valute

Australijska vlada je u utorak predložila tretiranje Bitcoina i drugih digitalnih valuta sa istim standardima kao što se tretira i ostali novac u zemlji. Taj potez ju u kontrastu sa ranijim stavom prema digitalnim valutama kao o "nematerijalnoj imovini."

"Odbor je mišljenja da se digitalna valuta treba tretirati kao novac za upotrebu prilikom poreza za robe i usluge", rečeno je u izvještaju  australijskog senatskog Komiteta za ekonomska pitanja. 

Komitet je preporučio da se izmijeni prošlogodišnja odluka australijanskog Ureda za oporezivanje (ATO ), u kojem se navodi da je Bitcoin roba, "koja nije ni novac ni strana valuta", te shodno tome, treba se oporezivati.
Odluka Ureda za oporezivanje se tada susrela sa protivljenjem mnogih digitalnih biznisa, koji su zaprijetili da će preseliti svoje operacije u inostranstvu kako bi izbjegli novčane kazne.

"Ako se definira kao globalna valuta, to bi bio pozitivan korak da se podstakne tržište Bitcoina kako bi se nastavilo sa inovacijama", izjavio je izvršni direktor Coinjara, Asher Tan za International Business Times. "Tržište australijanskog Bitcoina će se značajno poboljšati."

Svoju konačnu odluku, Odbor za ekonomska pitanja bi trebao dostaviti Senatu do 10. augusta. Ako bude odobrena, Australija će se pridružiti Velikoj Britaniji koja je već prepoznala Bitcoin kao valutu. U martu prošle godine, britanski poreski organ HMRC je zaustavio rast poreza na dodanu vrijednost (PDV) Bitcoin transakcija. Odluka je bila suprotna svjetskom skeptičnom odnosu prema Bitcoinu, koji je tretiran kao nestabilna i ranjiva valuta, kao i sredstvo za pranje novca i utaju poreza.

Izvor: RT / APA.ba
Tags: Australija bitcoin valuta ekonomija tržište