Vijesti , Evropa , Ekonomija ,

Veliki brat spasa: Trojka se grubo igra sa Grčkom

Dokument koji je dobijen od Financial Times-a otkriva nove drakonske zakone koji su u pripremi za Atinu ukoliko želi dobiti 86 milijardi eura od povjerilaca.

Prema dokumentu od 29 stranica od strane FT-a, postaje očigledno da će vlada ljevičara Grčke imati vezane ruke o svim aspektima ekonomske politike, počevši od cijena lijekova do turističkih iznajmljivanja, a kamoli da se nešto pitaju o upravljanju porezima. 

Prvi paket mjera štednje treba da se sprovede prije dogovora. Premijer Alexis Tsipras i njegova Siriza vlada će morati da otkažu prekogranične poreze po odbitku, što je nedavno predstavljeno. Među ostalim mjerama su povećanje starosne granice za penzionisanje na 67 godina, rezanje cijena lijekova i liberalizacije zalihe energije za domove do 2018. godine.

Nakon toga, štednje će se nastaviti, jer će Grčka morati usvojiti razne fiskalne, finansijske, regulatorne i penzijske reforme i držati se u okviru strogog budžetskog programa. Povjerioci zemlje insistiraju na budžetskom deficitu od 0,25 posto u ovoj godini, a na višak od 0,5 posto u 2016. godini, 1,75 posto 2017., te 3,5 posto 2018. godine.

Suočavajući se sa kontrakcijom od 1,5 posto BDP-a u ovoj godini, biće težak zadatak za Atinu da smanji deficit za 1,25 procentnih poena u četiri mjeseca.

FT, pozivajući se na neimenovane zvaničnike Evropske unije, kaže da EU priznaje i očekuje pad BDP-a od 2,3 posto u 2015., a 1,3 posto pada u 2016. Međutim, EU tvrdi da će Grčka postići 2,7 posto rasta BDP-a u 2017. godini, a zatim za 3,1 posto rasta u 2018.

Grčki bankarski sistem će također biti pod strogom kontrolom EU, navodi se u dokumentu.

"Nikakva jednostrana fiskalna akcija ili druga politika neće biti poduzeta od strane vlasti, što bi narušilo likvidnost, solventnost ili buduću održivost banaka. Sve mjere, zakonodavne ili neke druge, koje se budu preduzimale u periodu programa, a koje mogu imati utjecaj na poslovanje banaka, solventnost, likvidnost, kvalitetu aktive itd., se trebaju preduzeti u bliskoj saradnji sa EC / ECB / MMF-om i gdje je to relevantno, sa ESM [ Evropski mehanizam stabilnosti, fond EU koji će podupirati program spasa]", rekao je. 

Fond za privatizaciju od 50 milijardi eura predstavlja prikupljanje i prodaju Grčke državne imovine kako bi se isplatilo kreditorima i za dokapitalizaciju banaka, te predstavlja ključni uvjet na koji je Tsipras pristao te time postigao dogovor sa kreditorima u julu. Međutim, odluka o tome kako će se ovaj uvjet utvrditi je odgođena do decembra. Fond će se nalaziti u Grčkoj, a ne u Luksemburgu, kako je bilo predloženo od strane Njemačke, ali o učešću Grčke vlade i o načinu na koji će biti uspostavljen fond još uvijek treba odlučiti.

Izvor: RT / APA.ba
Tags: Grčka uslovi spasa kreditori MMF EU