Ekonomija ,

Institucionalne reforme u Kini potiču poslovno pokretanje

Kao što je kineski predsjednik Xi Jinping rekao na APEC-ovom samitu u nedjelju, reforme i inovacije su od velikog značaja za ekonomiju Kine, kao i za svijet, te zbog toga, kineska vlada ide ka nizu reformi, sa ciljem da se pruži više mogućnosti onima koji prihvate reforme i inovacije.

Predsjednik je rekao da u cilju produbljivanja sveobuhvatne reforme, Kina treba da stimuliše vitalnosti na tržištu, proširi put za inovacije i unaprijedi pokretanje na viši standard.

Proteklih godina, mnoga preduzeća su se pojavila u raznim industrijama, preduzeća koja razvijaju inovacije pomoću tehnologije, modela i poslovnih ideja. Ona su postala dominantna sila u olakšavanju kineske ekonomske transformacije i strukturne optimizacije kao i za povećanje zaposlenosti.

Danas, inovacija ne predstavlja samo termin koji se koristi u području tehnologije, ovaj termin se danas odnosi i na uvođenje novih ideja i metoda u institucionalne reforme, upravljanje i model rasta.

Zapravo, institucionalne inovacije pomažu pojednostaviti administraciju i delegirati moć. Centralna vlada je prenijela više od 630 prava upravnih odobrenja na lokalne vlasti, a administrativni troškovi za poduzeća i pojedince su smanjeni za 10 milijardi juana.

U izgradnji novog okruženja za inovacije, centralna vlada promiče razne reforme, koji se fokusiraju na stvaranje laganog, fer, otvorenog i transparentnog okruženja za inovacije, da pusti sposobnije ljude da se pridruže procesu tržišne konkurencije i stvaranju bogatstva.

Od početka ove godine, Kina je hrabro oslobodila vitalnost tržišta, razbila institucionalne barijere koje su zadržavale snagu društva, i suprostavila se otporu i pregradama koje ograničavaju ključne ekonomske komponente i resurse.

Centralna vlada je stvorila "stalnog pokretača" i "brzi put" za inovacije malih i mikro preduzeća i njihov rast kroz pružanje finansijske podrške. Tim potezom, energična i kreativna mala i mikro preduzeća pronalaze sve više i više prostora za rast, i postaju važna sila u poboljšanju strukture industrijskih lanaca i jačanju integracije u tržištu i protoku radne snage.

Realna konkurencija može potaknuti inovacije i inspirisati kreativnost poduzetnika. Stoga je vrlo važno da se uvede fer i transparentan mehanizam za konkurenciju.

Da bi se olakšala transformacija, nadogradnja ekonomske strukture i proširenje reforme tržišta zahtijeva efikasniji sistem nadzora tržišta, vladavinu prava, fer i pravedno tržište.

Pod politikom centralne vlade koja kombinira borbe protiv monopola, slamanje korupcije, poboljšanje životnog standarda ljudi, transformiranje funkcija vlasti i poticanje inovacija, Kina oblikuje "novo normalno", suštinu koja nije samo u brzini, nego je više relevantna za poboljšanu ekonomsku strukturu koja se više oslanja na tercijarne industrije i potražnju potrošnje i inovacije.

U budućnosti, bum i prevalencija firmi u Kini koje su orijentisane na inovacije će sigurno formirati internu pokretačku snagu za jačanje stalnog ekonomskog rasta i poboljšanje života ljudi.

Izvor: Xinhuanet / APA.ba
Tags: